صحنه جالب در بازی FIFA 21 بخش ولتا

صحنه کاملا تابلو که گل نشد و اصلا توپ داخل دروازه نشد و از کنار تیر رد شد و در افق محو شد صحنه اهسته کاملا گویاست .

٢ سال پیش
گیم
کاربر
ثبت دیدگاه