برسی شخصیت های بازی جنگ های صلیبی سلطان

سلطان پولدار،خیرخواه،محبوب،ولخرج،خرافاتی،حواس پرت ، یه دوست خوب و یه دشمن ضعیف.

کاربر
ثبت دیدگاه
Falsaphe games
١ سال پیش

فعالیت بسیار کم

یک ماه شد بزار دیگه

Falsaphe games
١ سال پیش

mahdi.k.sh

پس‌پارت‌بعدی‌کو‌؟؟؟؟‌حوصلم‌سر‌رفت

Falsaphe games
١ سال پیش

ماین کرافت

اقا 4 هفه شد

Falsaphe games
١ سال پیش

Sajcraft

پارت بعدی دراره ریچارد هست دیگه؟

Falsaphe games
١ سال پیش

Tactical.dude

اها ممنون بابت اطلاع