سرباز زمستان علیه GUILE

به نظر شما کی قویتر بود GUILE یا سرباز زمستان و راستی کپی کردن ممنوع است

١ سال پیش
گیم
کاربر
ثبت دیدگاه
night_mer
٢ سال پیش

A.R.M

من طرفدار همونم که یه دستش آهنیه و فکر کنم همون سرباز زمستان بودش.