کاص من با امیرگیم9 [1] | ONE VS ONE AMIR VS ME

اولین کاش تک به تکم با لقب استروک ولی اسممو تو بازی هنوز تغییر ندادم ولی به زودی عوض میکنم

١٠ ماه پیش
گیم
کاربر
ثبت دیدگاه
STROKㅤ7࿐
١ سال پیش

‌‌‌DRAGOON

@Gofar میای با من کاص بدون حاشبه چیزی ادعا هم ندارم باختم خوش نباختم خوش تر خخخ

STROKㅤ7࿐
١ سال پیش

هشتگ #ه د ش ا ت#

@Gofar گوفارت میای با نن کاص وانشات بدون هیچ ادعا و تحمتی میای؟؟ کاصتومم از من

STROKㅤ7࿐
١ سال پیش

RIZA GaIaxy

@Gofar گوفارت خوشحال شد

STROKㅤ7࿐
١ سال پیش

GOFART

چیتر بدبخت

STROKㅤ7࿐
١ سال پیش

AmirLito

داداش محل ندادن رفتم یوتویوب

STROKㅤ7࿐
١ سال پیش

افرین بیا با من کاس

STROKㅤ7࿐
١ سال پیش

خیخیخی

با سیمو کاس برو

STROKㅤ7࿐
١ سال پیش

simoAM

داداش میای بامن کاس تک به تک