آنباکس فرفره انفجاری achiles مدل آشیل (آشیلس)

خرید این فرفره : https://koodak.shop/product/achiles تاندون آشیل قوی ترین تاندون بدن انسان است. می تواند بارهای بیش از 900 کیلوگرم را در حین دویدن تحمل کند. علیرغم قدرت، مستعد آسیب است و هنوز به خوبی مشخص نیست که چه عواملی بهبودی خوب یا بد را از آسیب ها پیش بینی می کند. تاندون آشیل قوی ترین تاندون بدن انسان است. آشیل یا Z Achilles A4 11 Xtend-S یک فرفره انفجاری از نوع بالانس است که توسط Hasbro به عنوان بخشی از سیستم Burst و همچنین سیستم SlingShock منتشر شده است.

١٠ ماه پیش
گیم
کاربر
ثبت دیدگاه
VIRA_KOODAK
١ سال پیش

HAYD/BEYBELED

آشیلت اصل نیست