آموزش فعال سازی ورود ۲ مرحله ای اکانت پلی استیشن

با فعال سازی ورود 2 مرحله ای امنیت اکانت پلی استیشن خود را می توانید به خوبی ارتقا دهید. آموزش کامل فعال سازی ورود ۲ مرحله ای اکانت پلی استیشن https://www.bazicenter.com/articles/how-to/enable-two-step-verification-playstation-account/ آموزش های کاربردی در بازی سنتر: www.bazicenter.com/category/articles/how-to/

١ سال پیش
گیم
کاربر
ثبت دیدگاه