گیم پلی کوتاه بازی FRAG

گیم پلی

٢ سال پیش
گیم
کاربر
ثبت دیدگاه
mr.gamer
٤ سال پیش

mr.gamer

من رو این فیلم صدا گزاری نکردم از صفحه ی موبایل فیلم گرفتم حتا اگه فیلم رو نگاه کنی برنامه ای که باهاش از صفحه فیلم گرفتم اسمش اون بقل هست در زم من فکر نکردم که شما خرین ولی اگه میخوای باشی باش

mr.gamer
٤ سال پیش

Nnnnnnnnnnnn

تو رو این فیلم صدا گزاری کردی این فیلم تو تمام اپارات هاست فک کردی ما خریم